Privacyverklaring van Basicflow

Hoe lang we gegevens bewaren
Basicflow zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld met een maximum termijn van 5 jaar

Beveiliging
Basicflow neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@basicflow.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Basicflow verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– E-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, geboorteplaats, geboortedatum, geslacht, voor- en achternaam, website, gegevens voor aanmelding van workshops/trainingen, Bankrekening nummers voor automatische incasso. Wij verstrekken geen (gevoelige) informatie aan derden. Alle gegevens zijn strikt voor het gebruik van Basicflow.

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?
– Betalingen voor de yogalessen of workshops/trainingen via automatische incasso
– Het maken van een bevestiging en factuur voor de ingeschreven cursus/workshop
– Verzenden van onze nieuwsbrief (de mogelijkheid om uit te schrijven vind u onderaan elke nieuwsbrief)
– U te kunnen bellen indien dit nodig is, bijvoorbeeld voor het uitvallen van lessen of afspraken
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Basicflow verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@basicflow.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.